ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 42.56

แก็สโซฮอลล์ 95 35.15

แก็สโซฮอลล์ 91 34.88

แก็สโซฮอลล์ อี 20 33.64

แก็สโซฮอลล์ อี 85 32.84

ดีเซล 34.94

EnergyStat.diesel_B7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 43.66

Hover Icon
พลังงานจังหวัดชัยนาท ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานจังหวัดชัยนาท ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

11 มีนาคม 2565
29
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวนครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) 

สำนักงานพลังงาน.ชัยนาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวนครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) 

22 กุมภาพันธ์ 2565
19
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวนครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) 

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น      เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวนครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15 กุมภาพันธ์ 2565
5
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท สพจ.ชัยนาท จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานที่ได้รับสนับสนุนและการบำรุงรักษา ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565

สพจ.ชัยนาท จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานที่ได้รับสนับสนุนและการบำรุงรักษา ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565

25 มกราคม 2565
1
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพลังงานชุมชน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565

สพจ.ชัยนาท จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพลังงานชุมชน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

20 มกราคม 2565
3
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

21 ธันวาคม 2564
0
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิด ”มีพลังงาน มีความสุข”

4 พฤศจิกายน 2564
6
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิด ”มีพลังงาน มีความสุข”

2 พฤศจิกายน 2564
15
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิด ”มีพลังงาน มีความสุข”

1 พฤศจิกายน 2564
5
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิด ”มีพลังงาน มีความสุข”

5 พฤศจิกายน 2564
9
ดูทั้งหมด
Hover Icon
ประกาศ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท

8 กุมภาพันธ์ 2565
7
Hover Icon
การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์การสนับสนุนฯ ดำเนินการยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ตามสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8 กุมภาพันธ์ 2565
8
Hover Icon
รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่นละออง (PM 2.5 และ PM 10) ในจังหวัดชัยนาท

รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่นละออง (PM 2.5 และ PM 10) ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 3 จุด ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 

3 กุมภาพันธ์ 2565
5
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มนกใหญ่เมล่อน ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มนกใหญ่เมล่อน ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจสอบพื้นที่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านพลังงาน

25 มกราคม 2565
2
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ร่วมมอบเงินสดและสิ่งของบริจาค เพื่อใช้ในการออกร้านสกุณากาชาด ประจำปี 2565 จังหวัดชัยนาท

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ณ ลำพูน นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ร่วมมอบสิ่งของบริจาค เพื่อใช้ในการออกร้านสกุณากาชาด ประจำปี 2565 จังหวัดชัยนาท

21 มกราคม 2565
9
Hover Icon
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทาง เว็ปไซต์ https://energy.thaijobjob.com/ ตลอก 24 ชั่วโมง

30 มิถุนายน 2564
15
Hover Icon
ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 มิถุนายน 2564
6
Hover Icon
ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

3 พฤษภาคม 2564
18
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 2/2564

( 17 มีนาคม 2564) สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 2/2564 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

24 มีนาคม 2564
11
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564

(9 มีนาคม 2564) สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

18 มีนาคม 2564
6
ดูทั้งหมด
Hover Icon
การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

17 กุมภาพันธ์ 2565
0
Hover Icon
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2565

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2565

4 กุมภาพันธ์ 2565
0
Hover Icon
การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565

27 มกราคม 2565
0
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

18 มกราคม 2565
0
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ร่วมนิทรรศการ “ผ้าไทยใส่สนุก” จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท ร่วมนิทรรศการ “ผ้าไทยใส่สนุก” จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

7 มกราคม 2565
6
Hover Icon
งานเทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดชัยนาท

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดชัยนาท เพื่อเส่งเสริมและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

24 ธันวาคม 2564
0
Hover Icon
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2564

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

14 ธันวาคม 2564
0
Hover Icon
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด ”Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด ”Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

9 ธันวาคม 2564
0
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สพจ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

5 ธันวาคม 2564
10
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

สพจ.ชัยนาท ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

5 ธันวาคม 2564
1
ดูทั้งหมด
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่ การรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิด ”มีพลังงาน มีความสุข”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ออกหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่ การรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิด ”มีพลังงาน มีความสุข” ณ โรงเรียนดอนสีนวน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

17 กุมภาพันธ์ 2565
3
Hover Icon
การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานขั้นพื้นฐานและการวางแผนพลังงานชุมชนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรมการจัดการพลังงานผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.

สพจ.ชัยนาท จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานขั้นพื้นฐานและการวางแผนพลังงานชุมชนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรมการจัดการพลังงานผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.

26 มกราคม 2565
4
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำมัน ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท และนายวิษณุวัฒน์ จำรัสศรี วิศวกรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำมัน ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

25 มกราคม 2565
7
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ร่วมติดตามการติดตั้งเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมจอแสดงผล Digital Billboard 

สพจ.ชัยนาท ร่วมติดตามการติดตั้งเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมจอแสดงผล Digital Billboard  เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในจังหวัดชัยนาท

20 มกราคม 2565
15
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่ การรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิด ”มีพลังงาน มีความสุข”

สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่ การรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิด ”มีพลังงาน มีความสุข” พร้อมประชาสัมพันธ์ และแนะนำเทคโนโลยีพลังงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

20 มกราคม 2565
0
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่แก่ประชาชน

สพจ.ชัยนาท ออกหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่แก่ประชาชน ร่วมกับโครงการ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

16 ธันวาคม 2564
0
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่และประสานงานหาแนวทางการส่งเสริมโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจพื้นที่และประสานงานหาแนวทางการส่งเสริมโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

8 ธันวาคม 2564
1
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การถ่ายทอดพลังงานทดแทน

1 ธันวาคม 2564 นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การถ่ายทอดพลังงานทดแทน เตาชีวมวล ”ซุปเปอร์อังโล่”

1 ธันวาคม 2564
4
Hover Icon
สพจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

25 พฤศจิกายน 2564 นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

25 พฤศจิกายน 2564
98
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท จัดสัมมนาการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ส่วนที่ 2

23 พฤศจิกายน 2564
1
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และ ข้อมูลอัพเดทต่างๆ